โปรแกรมทัวร์ 2วัน 1คืน

E-mail Print
TGG 002
อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ พิพิธภัณฑ์ Angkor International Museum นครธม นครวัด
11-20 TGG Page 01 resize
 

08.00 น.

พบกันที่ บริษัททวินโกลเด้นเกต แทรเวิล จำกัดในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพี ที่ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน สภาพถนนลาดยางเรียบร้อย ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5- 3 ชั่วโมง (จำกัดความเร็วรถในกัมพูชา 60 กม. ต่อ ชั่วโมง)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารลิมฟ้า (Lim Fan)

13.00 น.

นำคณะออกเดินทางชมพิพิธภัณฑ์ Angkor International Museumที่มีประวัติศาสตร์ เรื่องราวความสำคัญ และการก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชา โดยพิพิธภัณฑ์ได้แยกห้องแสดงพร้อมมีภาพยนต์ให้ชมที่แต่ละยุคสร้าง พร้อมคำบรรยายภาษาต่างๆถึง 7 ภาษา ก่อนที่จะไปดูสถานที่จริง ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ก่อนเข้าสถานที่ ท่านจะได้กราบไหว้พระพุทธรูป 1000 องค์ พร้อมกัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัศดงที่เขาพนมบาแค็ง ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า พนมกันดาล ต่อมาเรียกว่า พนมบาแค็ง ตามลักษณะของต้นบาแค็ง(คล้ายต้นมะขาม)ที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขานี้ ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดไว้อย่าง ชัดเจน

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัคตคารที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งชมการแสดงพื้นบ้านของชาวกัมพูชา

พักที่ Angkor Rivera hotel.(โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ) ห้องแอร์ น้ำอุ่น ตู้เย็น ทีวี กาต้มน้ำร้อน ไดร์เป่าผม เซฟ และ Bathroom Amenities วันที่สอง: นครวัด นครธม 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เท่าของคนจริงรวมกันถึง 108 คน สะพานนี้เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลก มนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารลิเวียร่า(Riviera)

13.00 น.

นำท่านกลับเข้าชมปราสาทนครวัดและนครธมอีกครั้ง

16.00 น.

ออกเดินทางกลับพรมแดน คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านปอยเปต และเดินทางไปตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายและเดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ

 

Comments  

 
#5 program เขมรมยุรี 2014-06-28 16:02
รบกวนส่งราคา ทริป 2 วัน 1 คืน และ 1 วัน ของเขมร
จำนวนคนเดินทาง 4 คน คะ

ขอบคุณค่ะ
Quote
 
 
#4 ขอทราบราคาทัวร์ ค่ะปิยะวรรณ 2013-11-05 09:34
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

1.ถ้าเป็นจอยกรุ๊ป ราคาต่อคนเท่าไห ร่คะ มีผู้ร่วมทางกี่ คน

2.ถ้าเป็นกรุ๊ปส่ว นตัวขั้นต่ำกี่ค น ตกคนละเท่าไหร่ค

3.มีที่จอดรถให้หร ือไม่

เดินทางวันที่ 1 มค 2557 ค่ะ
Quote
 
 
#3 อยากทราบราคาทัว ร์ค่ะเป้ง 2013-08-26 15:46
ไปสี่คน ชายสอง หญิงสอง จะนำรถไปจอดที่จ .สระแก้วค่ะ
ช่วยส่งรายละเอี ยดด้วย จะเดินทางวันที่ 7-8 กย.56 นี้ค่ะ ด่วนนะคะ
Quote
 
 
#2 อยากทราบราคาคุณตา 2012-10-10 15:06
สนใจ......โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
อยากทราบราคาค่า ใช้จ่าย จำนวนคน 4 คน
(อายุ 50 ปี 2 คน/ อายุ 20 ปี 2 คน) ครับ
Quote
 
 
#1 ขอทราบราคาวรัญญา9 2012-10-07 03:23
1.ราคาต่อคนเท่าไร ผู้ใหญ่2เด็ก 4ปี 1คน

2.รถส่วนตัวที่นำไ ปจอดที่ไหน กรณีค้างคืน

3.เดินทางขั้นต่ำก ี่คน
กรุณาตอบด่วจะคะ เพราะจะเดินทางก ่อน20ตค.ค่ะ
เบอร์โทร 086-7623359
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh