โปรแกรมทัวร์ 1 วัน (ไปเช้ากลับเย็น)

E-mail Print

TGG 001

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ ปราสาทตาพรหม นครธม ปราสาบายน นครวัด


11-20 TGG Page 03 resize

08.00 น.

พบกันที่ บริษัททวินโกลเด้นเกต แทรเวิล จำกัดในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพี ที่ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน สภาพถนนลาดยางเรียบร้อย ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5- 3 ชั่วโมง (จำกัดความเร็วรถในกัมพูชา 60 กม. ต่อ ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดใหญ่มหึมาขึ้นปกคลุม หลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพระนคร หรือนครธรม ชมสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าของคนจริง รวมกันถึง 108 ตน สะพานนี้เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร(มื้อที่ 1)

13.00 น.

พาท่านเข้าชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงที่สุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพระพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสิริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

16.00 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Comments  

 
#30 RE: โปรแกรมทัวร์ 1 วัน (ไปเช้ากลับเย็น )อุมาพร 2016-01-25 11:50
โปรแกรมทัวร์TGG 001 ราคาเท่าไหร่คะ

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ ปราสาทตาพรหม นครธม ปราสาบายน นครวัด
Quote
 
 
#29 สอบถามค่ะหญิง 2016-01-16 13:54
พอดีมีกรุ๊ปประม าณ 15 คน สนใจอยากเที่ยวเ ขมรแบบ2วัน 1 คืน
25-26 ม.ค.59 สอบถามรายละเอีย ดและราคาค่ะ
และแบบ 1วัน ( 26 ม.ค) ด้วยค่ะ
(รบกวนตอบกลับผ่ าน email)
Quote
 
 
#28 RE: โปรแกรมทัวร์ 1 วัน (ไปเช้ากลับเย็น )lim 2015-09-10 19:55
ขอทราบราคาค่ะ
1. ไปเช้าเย็นกลับ
2. ค้าง 1 คืน
3. เดินทางช่วง 9-11 ตุลาคม 58
Quote
 
 
#27 ไปนครวัดใหญ่ 2015-08-15 18:42
ต้องการรายละเอี ยดไปนครวัดแบบ ไปเช้าเย็นกลับ
ราคาเท่าไหร่คะ2 คน
Quote
 
 
#26 one day tripnathapol 2015-05-18 11:25
ไปเช้าเย็นกลับ เท่าไหร่ครับ
2 ท่าน วันที่ 31 พ.ค. 58
Quote
 
 
#25 อยากได้บริการเช ่ารถ + คนขับ(ไกด์) ใKleo 2015-05-03 15:42
มีธุระที่ปอยเปต อยากได้บริการเช ่ารถ + คนขับ(ไกด์) ใช้รถในปอตเปต ประมาณ 3 - 4 ชม. หรือหากสามารถมา รับ/ส่งที่ฝั่งไทยได ้เลยจะดีมาก

ไม่ทราบว่าทางบร ิษัทพอจะจัดหาให ้ได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่าย กี่บาท
Quote
 
 
#24 ขอทราบราคาอรวรรณ ทองประดับ 2015-05-02 08:53
ขอราคานครวัด ไปเช้าเย็นกลับ 12 คนค่ะ 31 พ.ค. 58
Quote
 
 
#23 ขอทราบราคา นครวัด ไปเช้าเย็นกลับbobby 2015-05-01 17:35
ขอราคานครวัด ไปเช้าเย็นกลับ 2 คนค่ะ 30 พ.ค. 58
Quote
 
 
#22 ขอราคาเที่ยวนคร วัด 1 วันไปกลับSira 2015-04-10 11:01
ขอราคาทัวร์ไปกล ับหนึ่งวันเที่ย วนครวัด TGG001
กรุ๊บทัวร์ประมา ณ 8 คน
เป็นชาวญี่ปุ่น 2 คน
คนไทย 6 คน

มีรถบริการรับส่ งที่ชลบุรี รึป่าวค่ะ
วันเที่ยวเป็นวั นเสาร์ภายในเดือ น พ.ค

ขอบคุณค่่ะ
Quote
 
 
#21 ขอราคาตามโปรแกร คุณหมวย 2015-04-05 19:07
จำนวน 13 ท่าน รับที่ด่านปอยเป ต คุณท่านมีพาสปอร ์ต ทัวร์รวมมื้ออาห ารตามโปรแกรม รวมค่าเข้าชม. อยากทราบราคาด่ว นค่ะ เดินทางแบบ 1 day trip วันที่. 4 พค 58 ค่ะ รบกวนติดต่อกลับ และให้ราคาด้วยน ะคะ
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh