โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

E-mail Print

TGG 002

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ นครธม นครวัด โตนเลสาป

11-20 TGG Page 01 resize
 

08.00 น.

พบกันที่ บริษัท ทวิน โกลเด้นเกต แทรเวิล จำกัดในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพี ที่ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน สภาพถนนลาดยางเรียบร้อย ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5- 3 ชั่วโมง (จำกัดความเร็วรถในกัมพูชา 60 กม. ต่อ ชั่วโมง)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในเมืองเสียมเรียบ

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ(ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง สุดสายตา โตนเลสาบได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลลเมตร ลึก 10 เมตร มีปลาน้ำจืดมากกว่า 300 สายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือกำปงธม,กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียมเรียบ ชมการเลี้ยงจระเข้ในกระชัง และวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี

15.00 น.

นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือมาก

15.30 น.

นำท่านดูโรงเรียนสอนแกะสลักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแกะสลักของชาวกัมพูชาในด้านฝีมือในการแกะสลักที่สวยงาม

16.00 น.

พาคณะท่านไปไหว้สักการะ"วัดเปรียะฮ์ปรมรวด" เป็นสำเนียงเขมรพบว่า "เปรียะ"แปลว่า "พระ" ดังนั้น "วัดเปรียะฮ์ปรมรวด" ก็คือ "วัดพระพรหมรัตน์" วัดนั้อยู่ไม่ไกลจากตลาดเก่าซาจ้ะ จัดเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในเมืองเสียมเรียบวัดนี้มีถาวรวัตถุสร้างอยู่เต็มพื้นที่ เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูเข้าไปก็จะเห็นเรือจำลองงดงามอยู่ด้านซ้ายมือ...มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเรือ...ย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 14 พระภิกษุ Ang Chang ออกเรือบิณฑบาตจากเสียมเรียบข้ามโตนเลสาปไปลองเช็คซึ่งอยู่ใกล้พนมเปญแล้วกลับมาฉันเพลที่เสียมเรียบทุกวัน (ระยะทางไปกลับกว่า 300กิโลเมตร) อยู่มาวันหนึ่งเรือถูกฉลามโจมตีจนขาดเป็นสองท่อน ภิกษุจึงได้อาศัยส่วนหัวของเรือเดินทางกลับมาเสียมเรียบได้ ในขณะที่ส่วนท่ายของเรือไปอยู่ที่วัด Boribo ในจังหวัดกำปงชนัง จึงมีการสร้างวัดขึ้นไว้ทั้งที่เสียมเรียบและกำปงชนัง แล้วยังได้สร้างพระพุทธไสยาสน์แกะจากไม้ประดิษฐานไว้ด้วย เพื่อรำลึกถึงอภินิหารซึ่งเกิดกับพระภิกษุ Ang Chang เพราะอย่างนี้ถึงมีเรือจำลองตั้งเด่นให้เห็น

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัคตคารในเมืองเสียมเรียบ พร้อมทั้งชมการแสดงพื้นบ้านของชาวกัมพูชา

19.00 น.

พักที่เมืองสียมเรียบโรงแรมระดับ 4 ดาวห้องแอร์ น้ำอุ่น,ตู้เย็น,ทีวี,กาต้มน้ำร้อน,ไดร์เป่าผม เซฟ และ Bathroom Amenities

พักที่เมืองสียมเรียบโรงแรมระดับ 4 ดาว ห้องแอร์ น้ำอุ่น ตู้เย็น ทีวี กาต้มน้ำร้อน ไดร์เป่าผม เซฟ และ Bathroom Amenities

วันที่สอง: นครวัด นครธม

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เท่าของคนจริงรวมกันถึง 108 ตน สะพานนี้เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในเมืองเสียมเรียบ

14.00 น.

ออกเดินทางกลับพรมแดน คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านปอยเปต และเดินทางไปตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายและเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ