โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

E-mail Print

TGG 002

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ นครธม นครวัด

11-20 TGG Page 01 resize
 

08.00 น.

พบกันที่ บริษัททวินโกลเด้นเกต แทรเวิล จำกัดในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพี ที่ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน สภาพถนนลาดยางเรียบร้อย ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง (จำกัดความเร็วรถในกัมพูชา 60 กม. ต่อ ชั่วโมง)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในเมืองเสียมเรียบ (Lim Fan)

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ(ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง สุดสายตา โตนเลสาบได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลลเมตร ลึก 10 เมตร มีปลาน้ำจืดมากกว่า 300 สายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม กำปงชะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ ชมการเลี้ยงจระเข้ในกระชังและวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี

15.00 น.

นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัศดงที่เขาพนมบาแค็ง ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า พนมกันดาล ต่อมาเรียกว่า พนมบาแค็ง ตามลักษณะของต้นบาแค็ง(คล้ายต้นมะขาม)ที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขานี้ ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดไว้อย่างชัดเจน

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัคตคารในเมืองเสียมเรียบ พร้อมทั้งชมการแสดงพื้นบ้านของชาวกัมพูชา

พักที่เมืองสียมเรียบโรงแรมระดับ 4 ดาว ห้องแอร์ น้ำอุ่น ตู้เย็น ทีวี กาต้มน้ำร้อน ไดร์เป่าผม เซฟ และ Bathroom Amenities

วันที่สอง: นครวัด นครธม

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เท่าของคนจริงรวมกันถึง 108 คน สะพานนี้เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในเมืองเสียมเรียบ

16.00 น.

ออกเดินทางกลับพรมแดน คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านปอยเปต และเดินทางไปตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Comments  

 
#9 ขอทราบราคาืีnuche 2015-11-23 11:58
อยากทราบราคาค่า ใช้จ่ายทริป 2 วัน 1 คืน และ 1 วัน จำนวนคน 2 คน
Quote
 
 
#8 ขอทราบราคาสุรเดช 2015-10-20 09:23
สนใจโปรแกรมทัวร ์ 2 วัน 1 คืน ผู้ใหญ่ 2 คนครับ มีวันไหนบ้างครั บ ต้องใช้พาสปอร์ต หรือแค่ทำบัตรผ่ านแดน รบกวนตอบด้วย ขอบคุณครับ
Quote
 
 
#7 เสียมเรียบparin 2015-08-01 09:19
ขอทราบราคา เดือนทาง 2 ท่าน วันที่ 6-7/8/58
Quote
 
 
#6 โปรแกรมทัวร์ 2วัน 1คืนShawna 2014-10-22 15:35
Most overweight people did not gain all the
pounds overnight, so it is unrealistic to assume that
you can shed it all in a short time after taking up an exercise regimen and getting on a diet plan. Price wise, they've made this plan pretty attractive.
Their findings show that this type of dieting can increase the risks of heart attack or stroke.


Feel free to surf to my page ... สูตรอาหารลดน้ํา หนักเร่งด่วน (Jonelle: http://websiteipaddress.com/Site/dietgameplan.com)
Quote
 
 
#5 program เขมรมยุรี 2014-06-28 16:02
รบกวนส่งราคา ทริป 2 วัน 1 คืน และ 1 วัน ของเขมร
จำนวนคนเดินทาง 4 คน คะ

ขอบคุณค่ะ
Quote
 
 
#4 ขอทราบราคาทัวร์ ค่ะปิยะวรรณ 2013-11-05 09:34
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

1.ถ้าเป็นจอยกรุ๊ป ราคาต่อคนเท่าไห ร่คะ มีผู้ร่วมทางกี่ คน

2.ถ้าเป็นกรุ๊ปส่ว นตัวขั้นต่ำกี่ค น ตกคนละเท่าไหร่ค

3.มีที่จอดรถให้หร ือไม่

เดินทางวันที่ 1 มค 2557 ค่ะ
Quote
 
 
#3 อยากทราบราคาทัว ร์ค่ะเป้ง 2013-08-26 15:46
ไปสี่คน ชายสอง หญิงสอง จะนำรถไปจอดที่จ .สระแก้วค่ะ
ช่วยส่งรายละเอี ยดด้วย จะเดินทางวันที่ 7-8 กย.56 นี้ค่ะ ด่วนนะคะ
Quote
 
 
#2 อยากทราบราคาคุณตา 2012-10-10 15:06
สนใจ......โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
อยากทราบราคาค่า ใช้จ่าย จำนวนคน 4 คน
(อายุ 50 ปี 2 คน/ อายุ 20 ปี 2 คน) ครับ
Quote
 
 
#1 ขอทราบราคาวรัญญา9 2012-10-07 03:23
1.ราคาต่อคนเท่าไร ผู้ใหญ่2เด็ก 4ปี 1คน

2.รถส่วนตัวที่นำไ ปจอดที่ไหน กรณีค้างคืน

3.เดินทางขั้นต่ำก ี่คน
กรุณาตอบด่วจะคะ เพราะจะเดินทางก ่อน20ตค.ค่ะ
เบอร์โทร 086-7623359
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh