โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

E-mail Print

TGG 003

วันแรก : อรัญประเทศ ปอยเปต วัดใหม่ องค์เจ้าเจก เจ้าจอม เขาพนมบาแค็ง Angkor Night Market

11-20 TGG Page 06 resize
 

09.00 น.

พบกันที่ บริษัททวินโกลเด้นเกต แทรเวิล จำกัด ในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแบบวีไอพี ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน สภาพถนนลาดยางเรียบร้อย ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง (จำกัดความเร็วรถในกัมพูชา 60 กม.ชั่วโมง

12.00 น.

ถึงเมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1)

13.00 น.

นำคณะออกเดินทางไปวัดทไมชมหัวกะโหลก และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเขมรแดงปกครอง และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่วัดใหม่ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านาน ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัศดงที่เขาพนมบาแค็ง ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า พนมกันดาล ต่อมาเรียกว่า พนมบาแค็ง ตามลักษณะของต้นบาแค็ง (คล้ายต้นมะขาม) ที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขานี้ ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดไว้อย่างชัดเจน

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารในเมืองเสียมเรียบ (มื้อที่ 2)

พักที่ โรงแรมในเมืองเสียมเรียบ โรงแรมระดับ 4 ดาว ห้องแอร์ น้ำอุ่น ตู้เย็น ทีวี กาต้มน้ำร้อน ไดร์เป่าผม เซฟ และ Bathroom Amenities

วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม นครธม ปราสาทบายน นครวัด

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

09.30 น

นำท่านเดินทางไปชมปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) หรือมี่ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า “ ป้อมแห่งสตรี ” หรือ “ป้อมที่สวยงาม” ปราสาทบันทายสรีนี้ สร้างเมื่อปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่า เป็นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม” การแกะสลักลวดลาย ดูอ่อนช้อย ลายคมชัด มีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเป็นเรื่องราวในมหากาพย์รามายาณะ (รามกียรติ์) โคปุระของปราสาทบันทายสรีมีความงดงามมาก จำหลักเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็นระยะๆ ถัดไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน

จากนั้นนำท่านเดินทางชมปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ (มื้อที่ 4) ที่ภัตตาคารในเมืองเสียบเรียบ

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เท่าของคนจริงรวมกันถึง 108 คน สะพานนี้เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเลื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าเหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทช้ำๆ กันถึง 216 หน้า หน้านี้รวมถึงโคบุระของกำแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบบายน คือ ยิ้มแบบมีเมตตา  กรุณา นอกจากนี้ท่านสามารถถ่ายรูป ปราสาทบาปวน ลานช้าง ซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็นสะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวปราสาท ชมปราสาทพิมานอากาศ สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้น แบบปิรามิค ชั้นบนสุดสร้างด้วยหินทรายและยังเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็นที่ตั้งของสระสรง  ซึ่งอยู่เหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้จะแยกกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย นำท่านออกเดินทาง ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้นเป็นเทพอัปสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรือบัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) ในเมืองเสียมเรียบและชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้าน หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำ

วันที่สาม : โตนเลสาป ช้อปปิ้งโอลด์มาร์เก็ต

07.00น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ(ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง สุดสายตา โตนเลสาบได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลลเมตร ลึก 10 เมตร มีปลาน้ำจืดมากกว่า 300 สายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม กำปงชะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ ชมการเลี้ยงจระเข้ในกระชัง และวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี จากกนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ (โอลมาร์เก็ต) เพื่อช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยก่อนเดินทางไปยังเมืองปอยเปต

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารในเมืองเสียมเรียบ

15.00 น.

นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านปอยเปต และเดินทางไปตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ

 

Comments  

 
#18 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนArnulfo 2017-05-22 03:06
Steven Harrison hopes for an area fighting gamers can visit relax, eat, drink and socialize while playing "Super Street Fighter IV. Pretty much, any kind of fun activity work here. Applebee's is becoming compensated with regards to great deed which has a volcanic hotness score around the search engines like google Tendencies along with an huge increase of search within the internet traffic.

Review my blog :: kohls30off.ovh: http://kohls30off.ovh
Quote
 
 
#17 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนEugenio 2017-04-13 03:46
massage lyon croix rousse: http://www.sophiechassat.com
Quote
 
 
#16 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนMay 2017-03-06 17:17
We stumbled over here coming from a different web
page and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to exploring your web page yet again.

My web blog - poker online: http://www.emlaksayti.com/author/taylasummy/
Quote
 
 
#15 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนAline 2017-03-02 05:28
Very good article. I certainly appreciate this site.
Continue the good work!

Take a look at my webpage: poker
review: https://klosterpedia.wiki/index.php?title=Online_Poker_Rooms_-_Which_One_Should_You_Choose
Quote
 
 
#14 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนAlina 2017-02-20 18:52
Of course some negative losses are possible but in on-line casinos the situation is the
same therefore Poker rooms is much more kindly soil for the
hunting. Variation can be accessible in the ammunition compartment
as possible fire sabot-type slugs, non-sabot-type slugs or foster-type
slugs. And, even though you may spent hours driving, getting a
hotel, a place to eat, somewhere to cold store your
bag (if you have any.

My blog ... military tactical flashlight: http://www.boekelstaatop.nl/index.php?option=com_phocaguestbook&id=1
Quote
 
 
#13 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนShella 2017-02-20 14:19
Every year there seems being two to three states which are adjusting their hunting regulations, allowing crossbow participation of some sort.
You need you have information about the bear
hunting legal guidelines so that you will haven't any difficulties with the authorities during and after your hunt.
These suits are created to break apart a person's outline and resemble heavy foliage.my web site - where to buy military flashlight: http://941wan.net/member/space.php?uid=62172&do=blog&id=58301
Quote
 
 
#12 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนMargart 2017-02-20 10:32
Determine the complete location with their hangout by examining the soil for telltale signs including tracks,
droppings, scratch marks, feathers, and wing marks. It is going to basically distribute its energy
through the entire vest until impact is lessened and finally halts.
No one can possibly guarantee the application is going to
be accepted, but I can let you know if you have
not applied before, a straightforward mistake might get the application denied or delayed.


Have a look at my webpage :: buy
a military flashlight: http://fang-sheng.net/forum/home.php?mod=space&uid=170648&do=profile
Quote
 
 
#11 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนIva 2017-02-19 15:37
It not merely provided a method of life but a way of economic stability through
trade. The third variant of creating money is tournaments with free entrance made to attract new players whilst
old ones. At home, particularly if there are others coping with you, you must maintain stun device in a lock box but close
enough to retrieve the device should an intruder enter
your residence.

Stop by my blog post; buy a military flashlight: http://www.gouqi.ren/home.php?mod=space&uid=123856&do=profile
Quote
 
 
#10 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนBrandie 2017-02-17 07:19
Hunting has been considered by many people as the most widely used outdoor recreations.
Any type of bear - black bear, brown bear etc could be
hunted be the help of these hunting service providers.
The existence of the hunting gear and hunting supplies is in fact determined incidentally
how you continue it.

Also visit my blog post - best tactical flashlights reviews 2016: http://www.globalweb-directory.com/articles/120561-what-to-look-for-when-selecting-an-outfitter-for-your-antelope-hunt
Quote
 
 
#9 โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนErrol 2017-02-15 19:31
Travel: When you travel, American Express provides you with
entry to their Global Assist Hotline (to help you with any emergencies that could cross your path), in addition to travel
cover and car rental accident and damage waiver protection. By reporting identity theft, you are carrying out more than just helping yourself.
As a customer you can have lower rates of transactions
which enable it to keep your hard earned money.

Here is my web page :: credit report government approved: http://www.trikke-china.com/uh/space.php?uid=269481&do=blog&id=245725
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh