โปรแกรมทัวร์ 3วัน 2คืน

E-mail Print
TGG 003
อรัญประเทศ ปอยเปต วัดใหม่ องค์เจ้าเจก เจ้าจอม เขาพนมบาแค็ง Angkor Night Market
11-20 TGG Page 06 resize
 

09.00 น.

พบกันที่ บริษัททวินโกลเด้นเกต แทรเวิล จำกัด ในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ .สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแบบวีไอพี ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน สภาพถนนลาดยางเรียบร้อย ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5- 3 ชั่วโมง (จำกัดความเร็วรถในกัมพูชา 60 กม.ชั่วโมง

12.00 น.

ถึงเมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร(มื้อที่ 1)

13.00 น.

นำคณะออกเดินทางชมพิพิธภัณฑ์ Angkor International Museumที่มีประวัติศาสตร์ เรื่องราวความสำคัญ และการก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชา โดยพิพิธภัณฑ์ได้แยกห้องแสดงพร้อมมีภาพยนต์ให้ชมที่แต่ละยุคสร้าง พร้อมคำบรรยายภาษาต่างๆถึง 7 ภาษา ก่อนที่จะไปดูสถานที่จริง ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ก่อนเข้าสถานที่ ท่านจะได้กราบไหว้พระพุทธรูป 1000 องค์ พร้อมกัน หลังจากนั้นชมนำท่านชมหัวกะโหลกมากมาย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเขมรแดงปกครอง และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่วัดใหม่ (วัดทไม) จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานที่ชาวเขมรให้ความ เคารพนับถือมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัศดงที่เขาพนมบาแค็ง ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า พนมกันดาล ต่อมาเรียกว่า พนมบาแค็ง ตามลักษณะของต้นบาแค็ง(คล้ายต้นมะขาม)ที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขานี้ ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดไว้อย่าง ชัดเจน

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารของโรงแรม หลังอาหารค่ำ ให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า และชม Angkor Night Market ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อของที่ระลึกมากมาย รวมถึงเดินชมถนนข้าวสารของเมืองเสียมเรียบ ชื่อ Pub Street ซึ่งเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งกิน ดื่ม ฟังเพลง

พักที่ ANGKOR RIVERA HOTEL (โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 2 คืน ) ห้องแอร์ น้ำอุ่น ตู้เย็น ทีวี กาต้มน้ำร้อน ไดร์เป่าผม เซฟ และ Bathroom Amenities วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม นครธม ปราสาทบายน นครวัด 06.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

07.30 น.

นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) หรือมี่ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย ” แปลว่า “ ป้อมแห่งสตรี ” หรือ “ป้อมที่สวยงาม” ปราสาทบันทายสรีนี้ สร้างเมื่อปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่า เป็นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม”การ แกะสลักลวดลาย ดูอ่อนช้อย ลายคมชัด มีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเป็นเรื่องราวในมหากาพย์รามายาณะ (รามกียรติ์) โคปุระของปราสาทบันทายสรีมีความงดงามมาก จำหลักเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็นระยะๆ ถัดไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน

จากนั้นนำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อ อุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ (มื้อที่ 4 )ที่ภัตตาคารโกเบ ซึ่งเป็นภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นระดับห้าดาว โดยมีเชฟมาปรุงอาหารให้ท่านรับประธานอาหารที่โต๊ะ

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เท่าของคนจริงรวมกันถึง 108 คน สะพานนี้เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเลื่อม คือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าเหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทช้ำๆ กันถึง 216 หน้า หน้านี้รวมถึงโคบุระของกำแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบบายน คือยิ้มแบบมีเมตตา กรุณา นอกจากนี้ท่านจะได้การนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาขนาดใหญ่มากและถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำ พระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชมบ่อน้ำโบราณ ซึ่งเป็นห้องแคบๆลึกลงไปใต้ฐานของปราสาทกว่า 20 เมตร น้ำจากบ่อนี้จะถูกนำไปใช้ในพิธีการบรมราชาภิเษกของกษัตริย์เขมรทุกรัชกาล เดินชม ปราสาทบาปวน ซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็นสะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวปราสาท ชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้น แบบปิรามิค ชั้นบนสุดสร้างด้วยหินทรายและยังเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็นที่ตั้งของสระสรง ซึ่งอยู่เหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้จะแยกกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย นำท่านออกเดินทาง ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้นเป็นเทพอัปสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรือบัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลก มนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 5 ) ชื่อดังในเมืองเสียมเรียบและชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้าน หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำ

วันที่สาม : โตนเลสาป ช้อปปิ้งโอลด์มาร์เก็ต ตลาดโรงเกลือ 07.00น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6 )

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ(ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง สุดสายตา โตนเลสาบได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลลเมตร ลึก 10 เมตร มีปลาน้ำจืดมากกว่า 300 สายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือกำปงธม,กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียมเรียบ ชมการเลี้ยงจระเข้ในกระชัง และวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี จากกนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ (โอลมาร์เก็ต) เพื่อช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย เดินทางไปยังเมืองปอยเปต

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ Tropicana Casino Hotel และพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.

คณะเผ่าพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านปอย เปต และเดินทางไปตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ

 

Comments  

 
#3 ต้องการทราบราคา ทัวร์ เสียมเรียบ 3วัน 2 คืนกรเฟเหมา 10คนชัยเยนทร์ เมืองแมน 2015-01-12 09:06
ต้องการทราบราคา ทัวร์ เสียมเรียบ 3วัน 2 คืนกรุ๊เฟเหมา 10คน
Quote
 
 
#2 ขอราคาสุวิมล 2012-12-23 01:12
ขอราคาไปนครวัด ๓ วัน ๒ คืน วันที่ ๒ หรือ ๓ กุมภา ๕๖ ด้วยค่ะ ออกทุกวันไหม มีเวลาไม่มากค่ะ
Quote
 
 
#1 tourสุรจิต 2012-05-08 12:14
ขอราคาไปนครวัด 3วัน2คืน 4คน เดือนธค.55ด้วยครับ แล้วมีที่จอดรถท ี่ไหน คิดค่าจอดเท่าไร
ขอบคุณครับ
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh